Accreditatie Opleiding Physical Performance Trainer

Onze cursisten vragen af en toe of de opleiding geaccrediteerd is / kan worden door bepaalde organisaties. Nu zijn er in Nederland heel veel verschillende organisaties, waarbij het soms wel en soms niet mogelijk is om accreditatie aan te vragen.

Sommige sportbonden hebben bijvoorbeeld wel (bv. KNVB, Nevobo, KNWU) en andere bonden geen (bv. Hockeybond) licentiesysteem voor trainers met een accreditatiesysteem voor opleidingen.

Voor de opleiding Physical Performance Trainer is inmiddels accreditatie aangevraagd / verleend door:


6 licentiepunten niveau 4
20 licentiepunten

Aanvraag in behandeling
3 licentiepunten

31 licentiepunten register sportmasseur en sportzorgmasseur. Accreditatieperiode 27 januari 2017 t/m 27 januari 2019.
Als cursist kan je bij MSP Opleidingen een verzoek indienen voor het aanvragen van accreditatie bij een bepaalde bond / organisatie. Overwegingen om een dergelijk verzoek al dan niet te honoreren zijn o.a.: tijdsinvestering aanvraag en duidelijkheid aanvraag- en besluitvormingsprocedure, kosten, relevantie voor meerdere cursisten. Je kunt een verzoek indienen via het contactformulier.